دبیرستان غیردولتی پسرانه دانشگاه اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید 

انتخابات انجمن اولیا ومربیان-مهرماه 99

عضو اصلی                             سمت                          تعداد آراء

1-کامران مرادی                                           رئیس                                           62  

2-صادق رحیم                                           نائب رئیس                                      46  

3-امین معرفاوی                                                                                             36

4-خانم پری نادی                                                                                           36

5-مسعود عیسی پورمقدم                                                                               34

عضو علی البدل

6-خانم مریم ایراندوست                                                                                  32

7-حاجی ابدل زاده                                                                                         31

8-غلامعباس علی عزیزی                                                                                 30

9-مجید جمشیدی                                                                                         30

انجمن اولیا و مربیان